קופל אליעזר

קוראים לי קופל, יליד 1964, חיפה.

קורא פרויד מגיל העשרה – לא יודע למה. יודע למה, אבל לא בטוח.

אחרי קריירה אומנותית קצרה ומבריאה (משחק וריקוד) – התחלתי ללמוד פסיכולוגיה (2000) עשיתי תואר ראשון.

לאחר מכן למדתי טיפול בפסיכודרמה (2003) שהיא בעצם פסיכואנליזה מזווית ראייה שונה. הפסיכודרמה שימשה אותי שנים רבות בטיפולים קבוצתיים. מעריך מאוד ואוהב מאוד את הלהט והוויזואליות אשר הפסיכודרמה מקנה לתפיסת העולם ותפיסת הנפש שפיתחה הפסיכואנליזה.

מכיוון שאני אוהב לטפל באוריינטציה פסיכואנליטית אבל אני גם מאוד מחובר ואוהב את השיח האקדמי עשיתי תואר שני באוניברסיטת חיפה (2009) בעבודה סוציאלית ותואר שלישי באוניברסיטת תל אביב (2017).

 

שני המחקרים שלי עסקו בעולמם הנפשי של גברים. שני המחקרים אשר ערכתי יוצאים מנקודת מוצא פסיכואנליטית ומתפתחים בתוך התנועה הזאת על גווניה. (פחות לאקאן, פחות קוהוט, יותר וויניקוט, יותר סטולורו, יותר ארון, מיטשל…)

בשנים האחרונות, אני מגדיר את עצמי מטפל באוריינטציה פסיכואנליטית-אינטרסובייקטיבית. ארוך להסביר. אני חושב, אם לקצר, שטיפול טוב הוא מחקר וחיפוש הדדי. של מה? לשם מה? זו כבר תשובה מאוד אישית.

מקווה שעזרתי.

מקווה שאני עוזר.

קופל