חלום יעקב

פירוש חלומות

פירוש החלומות לפי פרויד חלומות הינם מראות נפש שכיחים. פרויד מאז 1900 ובמהלך חייו פיתח את נושא פירוש החלומות כנושא מרכזי הן בהוכחת קיומו של לא מודע פעיל (אפילו בזמן השינה), והן כ'דרך המלך' ללא מודע. פירוש החלומות, האקטיבי – כפעולה משחרר תכנים לא מודעים הכלולים בו. חלום מורכב מגרעינים נפשיים לא מודעים אשר עוברים[…]

הפרעות בשינה

הפרעות בשינה מה הכוונה 'להירדם'? זהו איזור בו נגמרות המילים. רגע בו הביטויים הגופניים תופסים מקום יותר מורגש ויותר מודע. זה רגע לפני שקיעה לחוסר אונים ולחוסר שליטה. הפרעות השינה הן רבות. חלקן נובעות ממצבים רפואיים וגופניים אשר בהם אינני עוסק . אני חושב ומדבר על הפרעות בשינה הנובעות ממצבים פסיכולוגיים. אולם כרגע גם בתוך[…]